Michalici

Wspólnoty

Ruch Czcicieli Świętego Michała Archanioła

Czciciele Św. Michała Archanioła to ruch apostolski powstały z inicjatywy Zgromadzenia Michalitów. Założycielem Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła był bł. Ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912). Jego hasło  to „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”. Ks. Bronisław Markiewicz żywił gorące nabożeństwo do Księcia chórów anielskich i szerzył je przez apostolska posługę.

Zadaniem Czcicieli Św. Michała Archanioła jest:

  • rozsławienie czci Św. Michała Archanioła i modlitwa o Królestwo Chrystusa i Maryi Niepokalanej w umysłach i sercach ludzkich,
  • świadectwo chrześcijańskiego życia i zachęcenie innych do wierności Panu Bogu,
  • troska o ocalenie dzieci i młodzieży  przed zgorszeniem i złem moralnym,
  • modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.
WRÓĆ