Michalici

Zakony żeńskie w parafii


Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

Zgromadzenie istnieje od 3 maja 1850r. Wtedy świecki człowiek, dziś już błogosławiony Edmund Bojanowski (1814-1871), zatroskany o sytuację małych dzieci, które straciły rodziców w wyniku epidemii cholery postanowił zająć się ich losem. Zgromadzenie założone na terenie Wielkopolski bardzo szybko się rozrastało i swoją posługą Siostry objęły dzieci, ubogich i chorych na wszystkich  ziemiach podzielonej przez rozbiory Ojczyzny.

Do Prałkowiec Siostry Służebniczki sprowadziła ziemianka Henryka Drużbacka, a jej mąż Franciszek Drużbacki ofiarował pole i zapewnił utrzymanie. Drużbaccy oddali siostrom budynek murowany obok swojej kaplicy grobowej pw. Św. Anny. "Powierzając pracę nad dziećmi, gdyż szkoły we wsi nie było, poproszono by gromadziły lud na czytania i nabożeństwa wieczorne, by opiekowały się chorymi we wsi i dworze". Siostry przybyły 20 października 1870 roku i podjęły powierzone prace.

Obecnie na terenie parafii Siostry prowadzą pracę z dziećmi w Niepublicznym Przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego, podejmują posługę zakrystianki i organistki w kościele parafialnym. W domu Zgromadzenia przebywają Siostry seniorki, które dzięki ofiarnej posłudze Księży Michalitów pracujących w parafii, mogą korzystać z codziennej Eucharystii sprawowanej w kaplicy domowej. Od niedawna na terenie parafii, formację początkową odbywają Siostry Postulantki. Siostry aktywnie angażują się w pracę z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz z dziećmi i młodzieżą przygotowują okolicznościowe akademie i przedstawienia, które jednoczą wspólnotę parafialną i są okazją do rozwijania talentów.

(w Galerii Zdjęć na dole strony można zobaczyć zjęcia z ogrodów sióstr oraz skany niektórych listów Państwa Dróżbackich do Sióstr Służebniczek)

www.sluzebniczkinmp.pl


Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi

Służebnice NPM (ukr.: Згромадження Сестер Служебниць Пренепорочної (Непорочної) Діви Марії, ССПДМ/СНДМ) –katolicki zakon żeński obrządku greckiego założony w 1892 r. przez ks. Cyryla Sełeckiego i bazylianina o. Jeremiasza Łomnickiego. Podstawowym zadaniem kongregacji jest religijne wychowanie dzieci i młodzieży, działalność charytatywna i pomoc w prowadzeniu parafii.

Siostry zamieszkałe na terenie naszej parafii pracują ofiarnie prowadząc Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej. 

https://www.edps-pralkowce.pl

GALERIA ZDJĘĆ