Michalici

Wspólnoty

Koła Żywego Różańca

Około Dwudziestoosobowe wspólnoty osób (kobiece i męskie) zwane Różami Różańcowymi. Każdy członek jest zobowiązany do odmówienia raz dziennie jednej tajemnicy różańcowej, tak aby wspólnota w skutek swoich modlitw odmówiła w ciągu dnia cały różaniec (4 części). Tajemnica, którą ma odmawiać konkretny członek wspólnoty jest mu przydzielana losowo raz w miesiącu na tzw. zmianie tajemnic różańcowych. Odbywa się to w kościele parafialnym po mszy w pierwszą niedzielę miesiąca, a w kościołach dojazdowych w drugą niedzielę miesiąca.

WRÓĆ