Michalici

Ogłoszenia parafialne i intencje

14.02-20.02.2021

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie

  1. Dziś Kościół w Polsce rozpoczyna 54 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W bieżącym roku przeżywamy go pod hasłem: Trzeźwością pokonywać kryzys  Módlmy się w tym czasie w szczególny sposób za uzależnionych od alkoholu, za dzieci i rodziny cierpiące z powodu jego nadużywania, a także za wszystkich mających wpływ na kształtowanie życia społecznego aby podejmowali decyzje chroniące Polaków przed zalewem alkoholizmu.
  2. Najbliższa środa to Środa Popielcowa rozpoczynająca w liturgii Okres Wielkiego Postu. Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane w godzinach: w Prałkowcach o 08:00 i 17:00 i na Kruhelu Wielkim oraz Kruhelu Małym o 17:00.
  3. Przypominamy, że w Środę Popielcową wszyscy którzy ukończyli 18 rok życia a nie rozpoczęli 60, zobowiązani są nie tylko do powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych, ale do zachowania postu, czyli ograniczenia ilości spożywanych pokarmów. Mogą spożyć 1 posiłek do syta i 2 lekkie. Natomiast wszyscy, którzy ukończyli 14 rok życia, zobowiązani są w tym dniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Przypominamy, że taka wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obwiązuje we wszystkie piątki w ciągu roku. Zachęcamy rodziców, aby dzieci które ze względu na młody wiek nie są zobowiązane na mocy prawa do zachowania postu, wprowadzali w ducha pokuty i wyrzeczenia.
  4. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu wypadają Kwartalne Dni Modlitw o ducha pokuty. W związku z tym w środę w kościele parafialnym w Prałkowcach po Mszy św. o godzinie 08.00 rozpocznie się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i zakończy się nowenną ku czci Matki Bożej Zbaraskiej o godzinie 16.30. Niech zasadniczą intencją tej adoracji będzie wynagrodzenie za nasze grzechy osobiste a także za grzechy całej naszej parafii. Zachęcamy do włączenia się do tej modlitwy
  5. We wszystkie czwartki Wielkiego Postu zapraszamy dzieci na Drogę Krzyżową w Prałkowcach o godzinie 16.30. Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki we wszystkich kościołach o godzinie 17.00, a po niej będzie sprawowana Msza święta.
  6. Nabożeństwo Gorzkich Żali będzie sprawowane w każdą niedzielę Wielkiego Postu: w kościele parafialnym o godzinie 16.00,  a na Kruhelach półgodziny przed Mszą Świętą.
    Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  7. Podczas nabożeństwa Gorzkich Żali w Prałkowcach będą zbierane ofiary pieniężne na kwiaty i urządzenie ciemnicy i Bożego grobu.