Michalici

Ogłoszenia parafialne i intencje

27.02-05.03.2022

Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie VIII Niedziela zwykła – 27.02.2022

 1. Dziś po Mszy św. zbiórka do puszek na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jeśli ktoś nie jest dziś przygotowany, będzie mógł złożyć taką ofiarę do puszki w Środę Popielcową.
 2. Jak słyszeliśmy Kościół w Polsce rozpoczyna dziś 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W bieżącym roku przeżywamy go pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę. Módlmy się w tym czasie w szczególny sposób za uzależnionych od alkoholu, za dzieci i rodziny cierpiące z powodu jego nadużywania, a także za wszystkich mających wpływ na kształtowanie życia społecznego aby podejmowali decyzje chroniące Polaków przed zalewem alkoholizmu.
 3. Najbliższa środa to Środa Popielcowa rozpoczynająca w liturgii Okres Wielkiego Postu. Msza święta z obrzędem posypania głów popiołem będzie sprawowana wyjątkowo o godzinie 18.00
  KRUHELE: Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane: Kruhel Mały: godz. 17.00; Kruhel Wielki: godz. 19.00.
 4. W Środę Popielcową wszyscy którzy ukończyli 18 rok życia a nie rozpoczęli 60, zobowiązani są nie tylko do powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych, ale do zachowania postu, czyli ograniczenia ilości spożywanych pokarmów. Mogą spożyć 1 posiłek do syta i 2 lekkie. Natomiast wszyscy, którzy ukończyli 14 rok życia, zobowiązani są w tym dniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Przypominamy, że taka wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obwiązuje we wszystkie piątki w ciągu roku. Zachęcamy rodziców, aby dzieci które ze względu na młody wiek nie są zobowiązane na mocy prawa do zachowania postu, wprowadzali w ducha pokuty i wyrzeczenia.
 5. W związku z sytuacją na Ukrainie Ojciec Święty powiedział: Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył nas, że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się orężem Boga: modlitwą i postem. Zachęcam wszystkich, aby przypadająca 2 marca Środa Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju. W szczególny sposób zachęcam wierzących, aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie i postowi.
 6. We wszystkie czwartki Wielkiego Postu zapraszamy dzieci do kościoła parafialnego na Drogę Krzyżową o godzinie 16.30. W Prałkowcach Droga Krzyżowa dla dorosłych w piątki o godzinie 17.00, a po niej będzie sprawowana Msza święta.
  KRUHELE: Drogę Krzyżową Kruhel Mały: godz. 17.00; Kruhel Wielki: godz. 18.15. Po Drodze Krzyżowej będzie sprawowana Msza św.
 7. Ponieważ w tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, Droga Krzyżowa w Prałkowcach rozpocznie się wyjątkowo o godzinie 16.30, następnie zostanie odprawiona Msza święta, a po niej nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a następnie prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00.. Zachęcamy do znalezienia czasu na chwilę osobistej modlitwy. Niech zasadniczą intencją tej adoracji będzie prośba o dar pokoju. oraz wynagrodzenie za nasze grzechy osobiste a także za grzechy całej naszej parafii
 8. W piątek od godziny 09.00 odwiedziny chorych. Okazja do spowiedzi będzie tylko od godziny 16.00 do 16.30, a na Kruhelach przed drogą Krzyżową.
 9. Ponieważ w pierwsze piątki są równocześnie nabożeństwa w kościołach filialnych na Kruhelu Małym i Wielkim, prosimy o korzystanie ze spowiedzi już w czwartek od 16.30.
 10. W sobotę tak jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, zapraszamy o godzinie 16.00 na adorację Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.
 11.  W kościele Parafialnym nabożeństwo Gorzkich Żali będzie sprawowane w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 16.00, a na Kruhelach Nabożeństwo Gorzkich Żali będzie sprawowane w każdą niedzielę przed Mszą św: Kruhel Mały: godz. 08.45; Kruhel Wielki: godz. 10.30.
  Za udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Ofiary zbierane podczas nabożeństwa Gorzkich Żali będą przeznaczone na kwiaty i urządzenie ciemnicy i Bożego grobu.
 12.  Przypominamy, że od przyszłej niedzieli nie będzie już Mszy św. o godzinie 11.45.