Michalici

Rok z Aniołem i medal Benemerenti

27-01-2020

facebook twitter
W 1. rocznicę poświęcenia Figury Anioła Stróża Polski, stojącej przy przemyskiej katedrze, odprawiliśmy dziękczyną Mszę Świętą i uhonorowaliśmy zasłużonych dla powstania tego wyjątkowego postumentu.

W 1. rocznicę poświęcenia Figury Anioła Stróża Polski usytuowanej przy bazylice archikatedralnej w Przemyślu, w kościele parafialnym w Prałkowcach została odprawiona Msza święta której przewodniczył przełożony generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk. Podczas tej Eucharystii dziękowano Panu Bogu i ludziom którzy przyczynili się do powstania figury.

Inicjatywa wyszła od zastępu Rycerzy Św. Michała Archanioła w Przemyślu gromadzących się przy parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej. Utworzyli Komitet budowy Figury Anioła Stróża Polski, a po uzgodnieniach z władzami kościelnymi uzyskali odpowiednią lokalizację i pozwolenia władz miasta Przemyśla i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt pomnika wykonał i zrealizował pan Piotr Garstka z Szymanowa koło Śremu.

Równocześnie podjęto starania o pozyskanie funduszy na ten szlachetny cel. Komitet przeprowadził kwestę w wielu parafiach Archidiecezji Przemyskiej ale także poza nią. Osoby zaangażowane w Komitecie bezinteresownie poświęcały swoje siły i czas nie tylko na to aby gromadzić potrzebne fundusze i organizować wszystko co było potrzebne do zrealizowania zamiaru budowy figury, ale przyczyniły się do rozwoju kultu Anioła Stróża Polski. Budowa rozpoczęła się w lipcu 2018 roku a dokładnie rok temu 26.01.2019 ks. abp Adam Szal dokonał jej poświęcenia.

Dziś na zakończenie dziękczynnej Mszy świętej w dowód najgłębszego uznania michalickich Zgromadzeń zakonnych dla twórczego wysiłku i zaangażowania w promowaniu charyzmatu, myśli i dzieła błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza, przełożony generalny ks. Dariusz Wilk oraz reprezentująca Zgromadzenie Sióstr Michalitek s. Koleta Cyran w imieniu Kapituły Medalu Benemerenti, na ręce animatorki zastępu Rycerzy św. Michała Archanioła w Przemyślu pani Janiny Chyłek oraz zastępcy przewodniczącego komitetu budowy figury Anioła Stróża Polski pana Andrzeja Furmańskiego wręczyli medal BENEMERENTI CONGREGATIONIS SANCTI MICHAELIS ARCHANGELI.

Warto przypomnieć, że figura Anioła Stróża Polski upamiętnia wydarzenie z 03.05.1863 roku. Tego dnia w parku miejskim w Przemyślu miało miejsce spotkanie tajemniczego młodzieńca z Józefem Dąbrowskim i przyszłym bł. ks. Bronisławem Markiewiczem założycielem Zgromadzeń św. Michała Archanioła. Posłaniec przepowiadał wojny światowe, odzyskanie niepodległości przez Polskę, znaczenie wielkich Polaków w dziejach innych narodów, a także wybór Polaka na papieża. Błogosławiony ks. Markiewicz uważał, że pod postacią tego młodzieńca Bóg posłał Anioła, aby przygotować nasz naród na zapowiadane wydarzenia i pobudzić go do współpracy z Bogiem dla dobra Ojczyzny.

/x.T.M./