Michalici

Rok Jubileuszowy 100. rocznicy kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła

30-08-2020

facebook twitter
Okólnik Przełożonego Generalnego: Któż jak Bóg! Drodzy Współbracia, Przyjaciele michalickiej rodziny zakonnej i wszyscy, którym bliski jest charyzmat bł. ks. Bronisława Markiewicza

Z woli Dobrego Boga zbliżamy się do obchodów Jubileuszu kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, którego sto lat temu, w dniu 29 września 1921 r., dokonał wielki poprzednik św. Jana Pawła II na stolicy Metropolii Krakowskiej, Książę Adam Kardynał Sapieha.

Ubogaceni biblijną mądrością, we wdzięcznej pamięci zachowujemy wszystkie cuda i łaski Stwórcy w historii naszej rodziny zakonnej od momentu zrodzenia jej idei w sercu Ojca Bronisława, poprzez czas oczekiwania na kościelną aprobatę, kanoniczne zatwierdzenie, trudności w epoce totalitaryzmów i otwartej walki z Kościołem, dynamiczny rozwój w Polsce i wielu krajach świata, nieustannie nowe odkrywanie form realizacji charyzmatu w poszczególnych czasach i miejscach, aż po dzień dzisiejszy. Z ewangeliczną pokorą, ale równocześnie ludzką dumą i szczerą radością patrzymy na dzisiejszą mapę realizacji ewangelicznej misji kolejnych pokoleń michalitów na przestrzeni całego wieku istnienia naszej wspólnoty zakonnej. Świadomi wyjątkowego wyboru i obdarowania przez Opatrzność, Bogu oddając należną cześć, chwałę i uwielbienie, chcemy wyśpiewać Jubileuszowe Te Deum. Z dziecięcą ufnością, w dłonie Najlepszego Ojca, składamy naszą teraźniejszość i przyszłość.

Drodzy!

Ogłaszam, w całej naszej rodzinie zakonnej, Rok Jubileuszowy 100. rocznicy kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła: od 27 września 2020 r. do 29 września 2021 r.

Na uroczyste świętowanie złożą się obchody centralne oraz uroczystości lokalne organizowane w poszczególnych jurysdykcjach i wspólnotach.

Harmonogram obchodów centralnych:

  • 27 września 2020 r., Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym – Inauguracja Roku Jubileuszowego – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Abpa Salvatore Pennacchio – Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, transmitowana przez TV Polonia (godz. 13.00).
  • 22 maja 2021 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – sympozjum naukowe.
  • 22 maja 2021 r., kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Kazimierza Kardynała Nycza – Metropolity Warszawskiego; koncert, uroczysta gala wręczenia medali Benemerenti Congregationis Sancti Michaëlis Archangeli.
  • 24-25 września 2021 r., parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Pawlikowicach – Jubileuszowe Michalickie Spotkanie Młodych.
  • 26 września 2021 r., kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Pawlikowicach – Zakończenie obchodów Roku Jubileuszowego – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Abpa Marka Jędraszewskiego – Metropolity Krakowskiego.

Decyzją Penitencjarii Apostolskiej, na Rok Jubileuszowy, otrzymaliśmy odpusty:

  • Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym – przez cały okres trwania Roku Jubileuszowego;
  • kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Pawlikowicach – przez cały okres trwania Roku Jubileuszowego;
  • wszystkie michalickie placówki w Polsce i za granicą – w dniu lokalnych obchodów jubileuszowych.

Najdrożsi!

Pragnę zaprosić Was wszystkich do udziału w naszym świętowaniu. Zachęcam do osobistej obecności podczas poszczególnych uroczystości centralnych i lokalnych. Niech nikogo z nas nie zabraknie na dziękczynieniu Dobremu Bogu za dar charyzmatu i wierne trwanie w realizacji testamentu naszego Ojca Założyciela. Zechciejmy włączyć w nasze świętowanie wszystkie osoby powierzone nam przez Opatrzność: parafian, wychowanków, przyjaciół i dobrodziejów, a także tych, którym bliska jest michalicka i anielska duchowość.

Wszystkich przełożonych, proboszczów, dyrektorów i duszpasterzy bardzo serdecznie proszę o zorganizowanie pielgrzymek z parafii i placówek, szczególnie na uroczystości rozpoczęcia Roku Jubileuszowego, które zorganizowane są w plenerze. Ze względu na osadzoną w miłości bliźniego troskę o bezpieczeństwo wszystkich uczestników wydarzenia, pamiętajmy o zachowaniu obostrzeń sanitarnych.

Już dzisiaj dziękuję Współbraciom z Komisji ds. organizacji obchodów Jubileuszu 100-lecia erygowania Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, w składzie: ks. dr Rafał Kamiński, ks. dr Ryszard Andrzejewski, ks. Krzysztof Stanula, ks. Stanisław Słowiński i ks. Rafał Szwajca, za niezwykle gorliwą działalność na rzecz przygotowania naszego świętowania. Podziękowaniem obejmuję także przełożonych Domów Zakonnych, w których odbędą się poszczególne uroczystości centralne oraz Współbraci odpowiedzialnych za organizację uroczystości w prowincjach, wiceprowincjach i delegaturze za podejmowane inicjatywy oraz dobrą współpracę z Komisją. Szczególne podziękowania kieruję do ks. dra Bogusława Turka za wszechstronną pomoc w uzyskaniu odpustów Penitencjarii Apostolskiej oraz korespondencję z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej.

Kochani moi!

Ojciec Bronisław Markiewicz, w Ćwiczeniach Duchowych, pisał: Jeślibyście zaufali własnej sile, wówczas nie tylko nie wznieślibyście się na wyżyny świętości, ale nawet nie otrzymalibyście odpuszczenia waszych grzechów. Nie traćcie jednak serca, czego bowiem wykonać nie możecie o własnych siłach, tego dokonacie w łączności z Bogiem, tego dokona z wami Bóg (ĆD, s. 88). Ufni, jak nasz Błogosławiony Założyciel, że misji, którą pełnimy i dziełu, które realizujemy towarzyszy zawsze i wszędzie Boże wejrzenie, odprawiajmy nasze święto w Panu.

Z braterskim pozdrowieniem

Ks. Dariusz Wilk CSMA
Przełożony Generalny

Marki, dnia 15 sierpnia 2020 r.