Michalici

Oaza w Prałkowcach

21-11-2019

facebook twitter
28 czerwca nasza miejscowość powiększyła się o 27 osób (ale tylko na 17 dni). Przyjechali z różnych stron Polski, bo m.in. z Torunia, Warszawy, Marek, Wołomina, Stalowej Woli; wszyscy po to, by odnowić swoją wolność.

Wakacyjne rekolekcje oazowe są zapoczątkowane jeszcze przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Są elementem formacyjnym w ramach Ruchu Światło-Życie (OAZA). Trwają pełne piętnaście dni, plus dzień przyjazdu i odjazdu. Każdy dzień jest poświęcony jednej tajemnicy różańcowej (nie wliczamy tajemnic światła). Dlatego w trakcie oazy mamy np. stół wigilijny, wielki post, śniadanie wielkanocne…

Oaza Nowego Życia stanowi etap podstawowy formacji Ruchu. Jeśli ktoś chce być oazowiczem, musi przeżyć co najmniej 3 stopnie rekolekcji wakacyjnych ONŻ uzupełnione przewidzianym programem formacji w ciągu roku. Mówiąc ściślej: solidną formację w ciągu roku we własnej wspólnocie oazowej, która jest zwieńczona przeżyciem rekolekcji piętnastodniowych.

ONŻ IIO oprócz rozważania każdego dnia jednej z tajemnic różańca, ma na celu przeżycie na nowo tajemnicy wyjścia, Exodusu, Paschy – od starego człowieka oddalonego od Boga przez swój grzech, do nowego człowieka zjednoczonego z Jezusem i wolnego w Jego Łasce. Każdy został uczyniony nowym człowiekiem w Chrystusie przez Chrzest, ale znamienita większość z nas została ochrzczona jako niemowlę i nie mieliśmy okazji do świadomego podjęcia decyzji o zmianie w własnym życiu, i dodatkowo od małego wychowywani w Kościele Katolickim za bardzo się do niego przyzwyczailiśmy i brakuje nam radości z bycia wolnym człowiekiem. W trakcie rekolekcji tajemnicę Paschy rozważamy na podstawie wyjścia narodu wybranego z ziemi egipskiej, jego wędrówki przez pustynię i dojścia do ziemi obietnic. Te historie traktujemy jako zapowiedź pełni wolności, którą dla nas i za nas zrealizował Jezus Chrystus.

Kolejnym ważnym celem tych piętnastu dni jest odnowa życia liturgicznego. W sakramentach i liturgii Kościoła otrzymujemy w sposób najbardziej bezpośredni Łaskę naszego zbawienia, więc koniecznym jest, by celebrować je z należytym rozumieniem i namaszczeniem. Również w tej materii młodzi ludzie potrzebują odnowy i osobistego spotkania Jezusa.

Nasze Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, w porozumieniu z centralą Ruchu Światło-Życie prowadzi w naszych placówkach i parafiach grupy formacyjne Oazy zjednoczone w wspólnocie Oazy Wielkiej NEBO (jest to biblijna góra, z której Mojżesz oglądał ziemię obiecaną, lecz nie było mu dane do niej wejść). W ramach Oazy Wielkiej organizujemy również rekolekcje wakacyjne. W tym roku moderatorem II stopnia Oazy Nowego Życia jest ks. Kazimierz Szydło CSMA, który swój stopień zorganizował w Prałkowcach, w budynku dotychczasowego Domu Dziecka.

To stąd właśnie obecność nowych twarzy w naszej parafii.