Michalici

Nowenna z egzorcyzmem do św. Michała Archanioła - Dzień III - 22 września

22-09-2020

facebook twitter
Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz (Joz1,9)

Cnota leży po środku. Arystoteles miał dużo racji formułując „zasadę złotego środka”. Podobnie jest z odwagą i męstwem. Cnota znajduje się gdzieś pomiędzy strachliwością a zuchwalstwem i jednocześnie cnotą nie jest żadne z tych dwóch. Męstwo i moc przypisuje się tym, którzy rozumnie dokonują wyborów pomiędzy dobrem i złem i potrafią ponieść konsekwencje tego wyboru.

Tak tę kwestię postawił także Bóg przed Jozuem, który miał przeprowadzić Izraelitów przez Jordan i pokonać ich wrogów. Okoliczności zewnętrzne raczej sugerowały ucieczkę lub naiwne pokładanie ufności we własnej armii. Bóg jednak przypomina Jozuemu, że ani strach ani siła armii nie są w stanie pokonać przeciwności, przed którymi stoi. Jego siłą i mocą jest Bóg, który będzie z nim zawsze i wszędzie.

W Egzorcyzmie prostym modlimy się: „Mocą Bożą strąć do piekła”. Jest to ważna sugestia dla tych, którzy w Michale Archaniele upatrują jakiś szczególny rodzaj kosmicznej mocy, który mógłby konkurować z Bogiem. To nieprawda. Michał zwycięża, bo moc Boga jest z nim i dlatego nazwać go można Aniołem Niepokonanym.