Michalici

Mistrzowie Ceremonii

18-06-2022

facebook twitter
18 czerwca w Archikatedrze przemyskiej trzech naszych ministrantów zostało podniesionych przez Bpa Krzysztofa Chudzio do stopnia ceremoniarza Liturgicznej Służby Ołtarza , oraz jeden do pełnienia funkcji lektora.

Formacja ministrancka to wbrew pozorom złożony i rozciągnięty w czasie proces. Wpierw chętni chłopcy są przyjmowani na okres próby, jako kandydaci. Po tym czasie rozpoczynają trzyletni okres formacyjny jako ministranci młodsi, aby następnie kontynuować przez trzy lata niemal wszechstronny rozwój w stopniu ministranta starszego. W miedzyczasie zdobywają nową wiedzę i umiejętności oraz są im powierzane nowe funkcje.

Po łącznie sześcioletniej formacji młodzieńcy, którzy wykazują się uzdolnieniem i chęcią mogą odbyć kurs lektorski i zostają pobłogosławieni do stopnia ministranta Słowa Bożego (lektora). Pozostali ich koledzy również zmieniają swój strój liturgiczny na najbardziej właściwy liturgii rzymskiej - albę.

Spośród ministrantów starszych i lektorów ci, którzy wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i zaangażowaniem mogą odbyć szkołę ceremoniarza i w ten sposób osiągnąć niemal najwyższy stopień dostępny podczas formacji podstawowej.

Nie jest to jednak koniec przygody w służbie wspólnocie i Liturgii. młodzieniec po dostaniu się na wymarzone studia nie musi "wypisywać się" z ministrantów. Czeka na niego wiele kolejnych możliwości: animator LSO, posługi stałego akolitatu, stałego lektoratu, stałego katechisty, a także dla czujących w sercu głos powołania Święcenia stałego diakonatu lub nawet sam Sakrament Kapłaństwa...

Warto dodać, że w skład Liturgicznej Służby Ołtarza wchodzą też schola, organiści, zakrystianie... dla których również jest przewidziany bogaty program formacyjny.

Dołączysz ty, lub Twoje dziecko?