Michalici

Ministranckie "awanse" w naszej parafii.

03-11-2023

facebook twitter
W Niedzielę 29 października zostało przyjętych trzech nowych aspirantów do naszego grona liturgicznego a trzech posługujących ministrantów dostało "awanse".

Służba liturgiczna jest bardzo odpowiedzialna a w szczególności w naszej parafii. Wpierw chętni chłopcy są przyjmowani na okres próby, jako kandydaci. Po tym czasie rozpoczynają trzy letni okres formacyjny jako ministranci młodsi, aby następnie kontynuować przez trzy lata niemal wszechstronny rozwój w stopniu ministranta starszego. W międzyczasie zdobywają nową wiedzę i umiejętności oraz są im powierzane nowe funkcje. Pełnienie służby Bogu po przez usługiwanie przy ołtarzu jest zaszczytem i wyrazem odwagi. W niedzielę 29 października w sumie zostało pobłogosławionych 6 ministrantów: 3 kandydatów 1 ministrant młodszy i 2 ministrantów starszych. Mamy nadzieję że do naszej parafialnej służby liturgicznej będą przystępować nowi kandydaci z chęcią poznania Boga i nowych przygód w swoim życiu.