Michalici

Michalicki Jubileusz w Prałkowcach i ministranckie "awanse"

29-05-2021

facebook twitter
Koncówka stycznia dla rodziny Michalickiej to zawsze wspomnienie o Ojcu Założycielu bł. ks. Bronisławie Markiewiczu. W tym roku obchody nabrały szczególnego znaczenia i treści.

Bł. Bronisław oddał swój ziemski żywot w dłonie Ojca Niebieskiego 29 stycznia 1912 roku. Zgodnie z decyzją Kościoła liturgiczne święto ku jego czci w naszej rodzinie zakonnej obchodzimy 30 stycznia. Tego dnia podczas Mszy Świętej wieczornej wszyscy odddaliśmy cześć relikwiom błogosławionego ojca, oraz otrzymaliśmy nimi błogosławieństwo z rąk Księdza Proboszcza Tadeusza.
Natomiast w niedzielę 31 stycznia przypadły w naszej parafii główne lokalne uroczystości związane z jubileuszem 100 lecia kanonicznego zatwierdzenia naszego zgromadzenia zakonnegop przez Kościół. Z tej okazji podczas uroczystej sumy modliliśmy się o rozwój tego dzieła, "które nie jest nasze, lecz Boże" (bł. ks. Bronisław Markiewicz), i dziękowaliśmy zaa pomyślną pracę dla kościoła przez 100 lat.
Ten dzień został rownież wyznaczony na uroczyste błogosławieństwo ministrantów młodszych do posługi, jako ministrant starszy. Tego zaszczytu dostąpiło 12 młodzieńców posługujących w kościele parafialnym w Prałkowcach i kościele filialnym na Kruhelu Małym.