Michalici

Króle witają

06-01-2021

facebook twitter
Jak co roku dzień 6 stycznia jest obchodzony w Kościele Katolickim jako uoczystość Objawienia Pańskiego, potocznie zwana świętem Trzech Króli. Radość z tego, że Bóg objawił się całemu światu, zawitała też do nas.

Chociaż zagrożenia epidemiczne nie pozwalały nam na zorganizowanie Orszaku Trzech Króli, to jednak w skromniejszej formie zawitali Oni do naszego kościoła o 10:30 i w ten sposób połączyliśmy się z orszakową akcją organizowaną w całym kraju już od kilku lat.

Wedle zwyczaju w Uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół modli sie za misje i wspiera je materialnie. U nas den dar zrealizowaliśmy dwojako: poprzez zebraną składkę i ofiary złożone do koszyka w zamian za kadzidło i kredę przygotowane przez nasze Siostry Służebniczki.

Jak zwykle na koniec każdej Mszy Świętej poświęcone zostały kreda i kadzidło dla naznaczenia naszych domostw, a także wyjątkowo przyniesiona przez wiernych woda, którą pokropią we wspólnej ropdzinnej modlitwie swoje domy, by w ten sposób wnieść w nie kapłańskie błogosławieństwo, którego księża nie są w stanie sami przynieść ze względu na ryzyko zakażeń.

Każdy wierny, oprócz wspomnianych sakramentaliów mógł także zabrać ze sobą obrazki i broszury związane z kolędowym błogosławieństwem domu, a także korony i śpiewniki, które dostaliśmy od Fundacji OrszakTrezch Króli, by w domu wspólnie kolędować i radować się z Narodzenia Pana.